Skooldag

Skoolure 7:30 - 13:25

Leerders is ingedeel in A– of B-kant, die eerste helfte van die dag is 'n groep in die klas (skolasties) en die ander in die sentrum, en na pouse roteer die leerders.

Prakties 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Plasing volgens vermoë                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Slaagvereiste 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Verwerf praktiese vaardighede

Skolaties 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Plasing volgens vermoë                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Maksimum moontlike kwalifikasie NQF Vlak 1                                                                                                                                                                                                                                                                        Aangepaste CAPS Kurrikulum/ TOC Kurrikulum (Technical Occupational Curriculum)

 

School day

School hours 7:30 - 13:25

Learners are divided in  A or B side. During the first half of the day one group is in the class (scholastic) and the other group in the centre and after break the learners rotate.

Practical 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Placement according to ability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pass requirement 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Acquire practical skills

Scholastic 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Placement according to ability                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Maximum possible qualification NQF Level 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         Adapted CAPS Curriculum/ Technical Occupational Curriculum (TOC)

 

 

Back Back to top