{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Skooldag

Skoolure 7:30 - 13:45

Leerders is ingedeel in A– of B-kant, die eerste helfte van die dag is 'n groep in die klas (skolasties) en die ander in die sentrum, en na pouse roteer die leerders.

Prakties 50%                                                                                                                                                                                                                                                                        Plasing volgens vermoë                                                                                                                                                                                                                                                                 Slaagvereiste 40%                                                                                                                                                                                                                                                                       Verwerf praktiese vaardighede

Skolaties 50%                                                                                                                                                                                                                                                                       Plasing volgens vermoë                                                                                                                                                                                                                                                                Maksimum moontlike kwalifikasie NQF Vlak 1                                                                                                                                                                                                                                     Aangepaste CAPS Kurrikulum/ TOC Kurrikulum (Technical Occupational Curriculum)

 

School day

School hours 7:30 - 13:45

Learners are divided in  A or B side. During the first half of the day one group is in the class (scholastic) and the other group in the centre and after break the learners rotate.

Practical 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                             Placement according to ability                                                                                                                                                                                                                                                                               Pass requirement 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                  Acquire practical skills

Scholastic 50%                                                                                                                                                                                                                                                                        Placement according to ability                                                                                                                                                                                                                                                                               Maximum possible qualification NQF Level1                                                                                                                                                                                                                                              Adapted CAPS Curriculum/ Technical Occupational Curriculum (TOC)

 

 

Terug Terug na bo