Praktiese vakke (TOC)

· Elektriese Tegnologie: Elektries

· Kuns en Kunsvlyt

· Meganiese Tegnologie: Motor Meganika

· Meganiese Tegnologie: Plaatmetaalwerk

· Meganiese Tegnologie: Sweis

· Siviele Tegnologie: Houtwerk en Timmer

 

· Gasvryheidstudies

· Kantoor Administrasie

· Persoonlike Sorg: Haarkappery

· Verbruikerstudies: Voedselproduksie

 

Practical subject (TOC)

· Electrical Technology: Electrical

· Arts and Crafts

· Mechanical Technology: Motor Mechanics

· Mechanical Technology: Sheet Metal Work

· Mechanical Technology: Welding

· Civil Technology: Woodworking and Timber

 

· Hospitality Studies

· Office Administration

· Personal Care: Hairdressing

· Consumer Studies: Food Production

 

Back Back to top