Skoolfonds vir 2018 beloop R4 200.00 per jaar.

Ons begrotingsvergadering vind in November plaas om die nuwe skooljaar se fonds te bepaal 

School fees for 2017 is R4 200.00 per year. 

Our budget meeting takes place in November to determine the new school years fee. 

Bankbesonderhede / Banking Details

ABSA

Magaliesskool / Magalies School

Rek no / Acc no:  90770004

Takkode / Branch code: 334645

 

Back Back to top